İhracata yeni nesil destek

İhracat desteklerinden yararlanmak isteyen şirketler için önce harcama yapıp sonra destek alma zorunluluğu sona eriyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şirketleri...

İhracata yeni nesil destek

İhracat desteklerinden yararlanmak isteyen şirketler için önce harcama yapıp sonra destek alma zorunluluğu sona eriyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şirketleri...

İhracata yeni nesil destek
27 Eylül 2022 - 11:29

Ticaret Bakanlığı, Eximbank ve İGA A.Ş. ile Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli lansmanı ve protokol imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, firmaların ihracat desteklerinden yararlanmak için önce harcama yapıp sonra destek aldıklarını, kendilerini bu finansman yükünden kurtaracak yeni modeli hayata geçirdiklerini açıkladı. Eximbank ve İGA ile ihracatçıların finansmana erişimini daha da kolaylaştıracak bir prefinansman modeli kurguladıklarını belirten Muş, yeni nesil destekleri ve finansman modelini şöyle anlattı:E-İHRACAT PLATFORMU“İhracat ile yeni tanışan veya ihracat yapan ancak gelişime ihtiyaç duyan firmalarımızın alacakları danışmanlıkları destekleyerek, yurtdışı pazarlara girişte daha stratejik bir şekilde hareket etmelerini sağlayacağız. Perakende sektörüne yönelik olarak kurguladığımız Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğimiz ile mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmalarımızın yurtdışı pazarlarda daha hızlı büyümelerini ve ihracatlarını artırabilmelerini amaçlıyoruz. İhracat Konsorsiyumları Desteği ile KOBİ’lerimizin ortak hareket ederek ürünlerini küresel pazarlara daha organize şekilde pazarlamalarını ve ihraç etmelerini sağlayacağız. Şirketlerimizi e-ihracata yönlendirmek amacıyla pek çok yeni desteği hayata geçireceğiz. E-ihracat desteklerine konu ürünlerin Türk markası olması veya Türkiye’de üretilmiş olması şartını arıyoruz. Böylelikle, e-ihracatımızı artırırken, Türk ürünlerinin bilinirliğini de artıracağız.”Kuracağımız Türkiye E-ihracat Platformu ile Web3 gibi yeni nesil teknolojiler kullanarak, ülkemizin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasını ve ihracatçılarımızın farklı ülkelerdeki ithalatçılar tarafından kolayca bulunmasını ve siparişlerini buradan almalarını sağlayacağız. E-ihracat konsorsiyum desteğiyle ürün potansiyeli olan ancak bilgi eksikliği ve nitelikli insan kaynağı açığı bulunan KOBİ’lerimizin ürünlerinin e-ihracat yoluyla yurt dışı pazarlara ulaşmasını amaçlıyoruz. Bilişimin Yıldızları Programıyla yazılımdan dijital oyuna, blok zincir teknolojisinden yapay zekâya, siber güvenlikten telekomünikasyona kadar çok çeşitli sektörleri kapsayan geniş bir yapı tesis ettik. Böylece bu alanda ihracatın tabana yayılmasını planlıyoruz.
FİNANSMAN DESTEĞİ
Firmalarımız, ihracat desteklerimizden yararlanmak için önce harcama yapıp sonra destek alıyor, bu da kendilerine finansman yükü doğuruyordu. Bunu ortadan kaldırmak için yeni bir model geliştirdik. Mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve statü bazlı desteklerimize prefinansman imkanı getiriyoruz. Destek başvurusu uygun görülenler Türk Eximbank’a kredi başvurusunda bulunacak ve bu prefinansman protokolü çerçevesinde öncelikli olarak değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Kredibilitesi olan ancak teminat sorunu yaşayan, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımız için İGE A.Ş. finansmana erişimi daha da kolaylaştırdı. Kefalet sorununa çözüm bularak firmalarımızın krediye erişim işlemlerini hızlandırdı.Nitekim Protokol kapsamında Türk Eximbank tarafından prefinansman kredisi onaylanan ihracatçılarımıza, güçlü sermaye yapısıyla önemli bir paydaşımız olan İGE A.Ş. öncelikli olarak teminat desteği sağlayacak. Kredisi ve öncesinde Bakanlığımızdaki destek başvurusu onaylanan ihracatçılarımızın destekleri hızlı bir şekilde ödenecek ve ihracatçımız bu hakedişlerini doğrudan Türk Eximbank nezdinde kullandırılan kredilerin geri ödemesinde kullanabilecek. Bu modelle desteklerimizin etkinliğini artıracak, her sene destekler için bütçeden ayrılan kaynağı finansman ile eşleştirerek çarpan etkisiyle ihracatçımızın hizmetine sunacağız.”  
İŞTE SAĞLANACAK İMKÂNLAR
* 18 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eski ve yeni tüm destekler tek bir çatı altında birleştirildi. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak kurgulanan yeni nesil desteklerden bazıları ise şöyle sıralanıyor:
İhracatla yeni tanışan firmalara verilen ‘Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği ile yurtdışı pazarlara danışman gözetiminde daha stratejik bir şekilde girmeleri hedefleniyor.* Perakende sektörü için kurgulanan Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğiyle mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmaların yurtdışında daha hızlı büyümeleri ve ihracatlarını artırmaları amaçlanıyor. Bu kapsamda, pazar araştırması ve raporlama için yıllık 2 milyon liraya kadar; tanıtım giderleri için ülke başına yıllık 9 milyon liraya kadar, 5 yıl boyunca; kiraları yıllık 2 milyon liraya kadar, mimari dekorasyon giderleri 3 milyona, franchise giderleri 2 milyon liraya kadar yüzde 50 oranında ve toplamda yıllık 20 milyon liraya kadar destekleniyor.* İhracat Konsorsiyumları Desteği, KOBİ’lere ortak hareket ederek ürünlerini küresel pazarlara daha organize şekilde pazarlamaları için 5 yıl süresince, yüzde 50 kendileri karşılamaları koşuluyla, yıllık 10 milyon liraya kadar destek veriliyor. Küresel Tedarik Zinciri Desteği şirketlerin yazılım, donanım, ekipman, danışmanlık, sertifikasyon, test gibi giderleri 2 yıl süresince yüzde 50 oranında ve 15 milyon liraya kadar destekleniyor.* Küresel tedarik zincirine üretim yapanların yurtdışı depolama giderleri, kiraları yüzde 50 oranında ve yıllık 4 milyon liraya kadar, her bir ülke için 4 yıl süresince destekleniyor. Hedef ülkelere yapılan ihracatlarda bu destek miktarları yüzde 20 oranında; hedef ülkelere hedef sektörlerde yapılan ihracat girişimlerine destekler ise yüzde 25 oranında artırılıyor.* İhracatçılar bu destekleri alabilmeleri için önce harcama yapıp sonra alabilirken; prefinansman modelinde Eximbank ve İGA AŞ’nin devreye girmesiyle bu harcamalar için hem finansman sağlayacak hem de teminat sorunu çözülecek. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum